Til innholdet

Europa-Parlamentet stemte for revisionen af direktivet om vægt og dimensioner.

I juli 2023 foreslog Europa-Parlamentets Kommission at gøre godstransport mere miljøvenlig. Et nøgleforslag involverer en opdatering af direktivet vedrørende vægt og dimensioner, som vejleder om lastbilernes størrelse og vægtgrænser i international vejtransport.

Forslaget "søger at fremme brugen af nulemissions-lastbiler ved at tillade disse at overskride standard vægtgrænsen.  Forslaget sigter også mod at præcisere reglerne for brugen af tungere og længere køretøjer i transportoperationer mellem lande, hvor sådanne køretøjer er tilladt."

NLA - Nordic Logistics Association byder støtten fra Europa-Parlamentet velkommen

 

Fortsat fleksibilitet, der tillader højkapacitetskøretøjer (HCV'er) at rejse på tværs af grænser i samtykkende lande, blev budt velkommen af Erik Østergaard, CEO af DLT og formand for NLA's bestyrelse.

⁃ Dette er et betydeligt skridt fremad, og NLA byder støtten fra Europa-Parlamentet velkommen. At køre med tungere, længere og højere kombinationer er den mest effektive måde for kommerciel vejtransport at nedbringe brændstofforbruget, reducere emissioner og antallet af lastbiler på vejen. HCV'er bidrager også til at lindre Europas udbredte chaufførmangel, mens de gør Europas veje sikrere ved at reducere antallet af rejsende køretøjer.

Flere bæredygtige køretøjsmuligheder inden for EU

Det adresserer, at nuværende regulativer utilsigtet ulemper nulemissions-HCV'er, som ofte er tungere end diesel-drevne køretøjer. En foreslået vægtforøgelse på fire ton og en akselvægtforøgelse på et ton sigter mod at fremskynde skiftet mod mere bæredygtige køretøjsmuligheder inden for EU.

Bemærkelsesværdigt er denne tilføjede vægt adskilt fra den faktiske vægt af nul-emissionsteknologien, hvilket tillader operatører at drage yderligere fordel, efterhånden som disse teknologier bliver lettere.

- Det seneste forslag om vægt og dimensioner er en gamechanger for transportindustrien. Hos GSGroup er vi begejstrede for at støtte vores kunder i denne overgang. Tilladelsen af yderligere vægt for nulemissions-HDV'er er et klart incitament, der stemmer overens med vores forpligtelse til bæredygtighed og innovation i sektoren, siger Claus Frost Wrang, Business Unit Manager for FAT hos GSGroup.

Næste skridt

Trilogforhandlinger, der involverer Rådet og Europa-Parlamentet, er sat til juni 2024, med mulighed for en anden læsning bagefter. Hvis direktiverne vedtages, træder de i kraft så snart som 1. januar 2026.

Relaterede nyheder