Til innholdet

Vil være bedst på bæredygtighed blandt offentlige virksomheder

Statens Vegvesen (SVV) i Norge har sat sig et ambitiøst mål: at blive den bedste statslige myndighed inden for bæredygtighed. På vej mod målet har de set vigtigheden af korrekte data og forankring i hele organisationen.

Når 25 procent af bilparken skal reduceres, er det afgørende at have et solidt datagrundlag for at træffe de rigtige beslutninger," siger seniorrådgiver i det norske vejvæsen, Andre Kempe.

For det var netop tallet 25, der kom op, efter der blev hyret konsulenter til at se på brugen af bilerne. En så stor procentdel af bilparken kunne fjernes eller nedskaleres, da mange biler blev brugt for lidt.   

Det var egentlig ikke overraskende, fordi dataene har vist os det. Men vi har brug for mere end data," siger Kempe.

Sindre Røstad, seniorrådgiver hos Statens Vegvesen, forklarer videre:

Vi har tidligere forsøgt at fjerne unødvendige biler, men nu så vi, at vi har brug for både data, altså at vide, hvor vi er, og en forankring hos ledelsen. At du virkelig ønsker at løse et problem. Nu havde vi begge dele. Det er afgørende for at opnå bæredygtige løsninger, og arbejdet med at udfase fossile biler er allerede godt i gang.

 
Sindre Røstad, seniorrådgiver hos Statens Vegvesen  

 

Derudover er en del af SVV's overordnede bæredygtighedsstrategi at reducere energiforbruget med 20 procent inden 2023.

Vi bruger faktisk elektricitet som en lille by, og det er klart, at det ikke er bæredygtigt i det lange løb. Vi er nødt til at inddrage alle relevante faktorer og rydde op i vores egne processer. Det er en kollektiv indsats for at nå vores mål," siger Sindre Røstad.  

Morgan Kittilsen, Head of Sales Fleet & Asset Tracking Solutions hos GSGroup, fortæller, at han ser, at flere virksomheder er ivrige efter at dokumentere deres eget miljømæssige fodaftryk. 

Motivationen kan være forskellige. Uanset om det er et krav i deres interne miljøpolitik eller virksomheder, der servicerer den offentlige sektor, har vi de seneste par år mærket et øget fokus på løsninger, der kan dokumentere blandt andet CO2- og KW-forbruget.

En del af problemet og løsningen

Ved at adressere udfordringerne internt og implementere ændringer baseret på indsigtsfulde analyser kan SVV blive et fyrtårn for andre organisationer, der ønsker at følge samme vej mod bæredygtighed, håber Sindre Røstad.  

Det er ikke altid let at indrømme, at du er en del af problemet, men det er vi. Det er først, når du ser, hvor du er, at du kan finde ud af, hvor du skal hen, og hvordan du kommer derhen.  

Morgan Kittilsen fra GSGroup bemærker, at SVV har sat fokus på at ændre sin miljøprofil, og mener, det er prisværdigt, at en så stor spiller går forrest.

Vi har haft et godt samarbejde med Statens Vegvesen i flere år. Udgangspunktet for projektet var en digital kørebog, men efterhånden har fokus også ændret sig til at gå mere i dybden med de indsamlede data og analysere brugen af bilparken," siger Morgan Kittilsen.

SVV har taget flere initiativer, der ikke kun gælder for vognparken og elforbruget generelt. Genbrug af møbler, arbejdstøj og en mere grundig kontrol af affaldshåndtering er andre områder, de har taget affære.

Social bæredygtighed er også et vigtigt aspekt med flere delmål og elementer, der bidrager til en holistisk tilgang," siger Sindre Røstad.

Overgang til elbilflåde

SVV har opnået betydelige milepæle, herunder at være den første virksomhed i Norge, der tager sådanne konkrete skridt mod bæredygtighed i bilparken. Virksomheden har vundet priser for grønne indsatser, og ambitionen er at blive den bedste statslige myndighed inden for bæredygtighed.

Sindre Røstad reflekterer over udfordringerne:

Vi repræsenterer en del af problemet med emissioner, men ingen anden statslig myndighed er kommet så langt som os med hensyn til bæredygtighed. Vi skal have ambitioner om at bruge vores købekraft til at gøre en forskel og inspirere andre.  

Inden for vognparken har vi opfordret til brug af svanemærkede vaskestationer, og vi har indgået et samarbejde om at realisere dette. SVV har taget en ledende rolle i implementeringen af bæredygtige tiltag inden for bilparken, og vi har ambitioner om, at alle vores biler skal være elbiler i 2026," siger Sindre Røstad.

Et samarbejde mellem SVV og GSGroup har været afgørende for at nå disse mål. Data har været en vigtig ressource til at forstå brugen af køretøjer og træffe effektive foranstaltninger," siger Andre Kempe. 

Vi så i starten, at flere var skeptiske over for at skifte til elbiler. Også her blev data afgørende. Nogle var simpelthen bekymrede for ikke at komme fra A til B og tilbage. Dataene viste derimod, at vores biler sjældent bevæger sig over så store afstande, at det burde være et problem. Når det kommer til partnerskab med GSGroup, er datadrevet bæredygtighed en vigtig del af strategien for 2023 og de kommende år.

Fokus på brugen af flåden I kombination med miljø og økonomi har givet GSGroup værdifuld viden, som kan videregives til andre virksomheder og organisationer med store bilparker.

Samtidig må vi ikke glemme, at vores løsninger ikke har nogen begrænsning i antallet af objekter, uanset om kunden har få eller mange, siger Morgan Kittilsen fra GSGroup.

På spørgsmålet om, hvad der skal til for at få succes i deres sektor, understreger SVV vigtigheden af at have bæredygtighed som et helt centralt fokus. Mens udfordringer som tilgængelighed og sikkerhed er vigtige, argumenterer de for, at bæredygtige initiativer ikke længere kan udskydes. SVV vil fortsætte med at bruge data som et værktøj til at drive bæredygtige beslutninger og drive udviklingen af miljøvenlige metoder.