Til innholdet

Personlig sikkerhed

Med GSGroups avancerede sporingsløsninger med indbygget alarm, udviklet til at øge den personlige sikkerhed, skaber vi tryghed for medarbejderne.

alt

At føle sig tryg på arbejdspladsen bør være en menneskeret. Medarbejdere på bosteder eller i hjemmeplejen er særligt udsatte for vold eller trusler om vold og føler sig ofte utrygge. Det samme gælder for medarbejdere, der arbejder som vagter på patrulje eller som kontrollører.

Antallet af medarbejdere, der arbejder alene, er stigende – en tendens vi ser på tværs af fag. Det betyder at ’lone workers’ inden for arbejdsområder, der er særlig udsat for vold og trusler om vold, også er stigende.

Med GSGroups avancerede sporingsløsninger med indbygget alarm, udviklet til at øge den personlig sikkerhed, øger vi medarbejdernes tryghed.

Alle vores løsninger er meget nemme at betjene og så fleksible, at de kan tilpasses brugerens særlige behov.

alt

Vi leverer

> Beskyttelse af alene-arbejdende personer. Herunder hjemmehjælpere, vægtere og vagtpatruljer.

> Beskyttelse af socialt personale på bosteder og socialkontorer

lone workers

Hjemmeplejere føler sig ofte utrygge, når de kører alene rundt til borgerne om natten. Vagter oplever vold og trusler om vold. Og kontrollører føler sig indimellem truet, når de udfører deres job.

Det er udfordringer, som en personlig sporingsenhed med indbygget alarm fra GSGroup kan afhjælpe.

I vores sporingsløsninger indgår en lille avanceret, højfølsom gps-sporingsenhed, der lokaliserer med meget stor præcision, helt ned til få meters nøjagtighed.

Ved overfald, overhængende fare og akut behov for hjælp kommer man med en GPS-sporingsløsning fra GSGroup hurtigt i kontakt med udvalgte kolleger og ledere, der kan hjælpe.

I vores løsning indgår forud-valgte telefonnumre til f.eks. alarmcentral og kolleger, indstillet via web-kontrolpanel.

Det giver tryghed og sikkerhed i jobsituationen.

socialarbejdere

Social- og sundhedsarbejdere nævnes ofte som et eksempel på en faggruppe, der udsættes for vold, trusler om vold og aggression.

Med en personlig GPS-sporingsløsning kan den ansatte i psykiatrien, pædagogen og andre grupper inden for sundheds- og socialarbejdet føle sig trygge i hverdagen.

Løsningen kan være en personlig sporingsenhed, som med en enkelt betjening sender et alarmkald til ansvarlige kollegaer og ledelse. Den kan også kobles op mod en alarmcentral med lydløs alarmering, alarmering med vibration m.m.

Den personlige GPS-enhed er nem at betjene og så fleksibel, at den altid vil kunne tilpasses brugerens særlige behov.

Har du spørgsmål? 

Jørgen Tonnesen
Area Sales Manager, Denmark
Mobil: +45 2523 7000
Jorgen.tonnesen@gsgroup.dk