Til innholdet

Carbon Forum 2023

GSGroup havde i år mulighed for at deltage i Novo Nordisk Fondens CO2 Research Center's Carbon Forum. Temaet denne gang handlede om "Accelerating Carbon Innovation Through Technology Learning."

Fokus var på, hvordan teknologi kan løse klimaudfordringer, og især med hensyn til parallellerne mellem solcelleteknologi og udvikling af ny kulstofteknologi.

”Det er et emne, der er svært og uhåndgribeligt for de fleste af os, men hvis man kradser i overfladen, ser man, at det er noget, som de fleste brancher kan drage fordel af,” siger Head of Marketing Scandinavia hos GSGroup, Agnes Levander.

Et vigtigt højdepunkt var diskussionen om det uudnyttede potentiale ved kulstofopsamling i havet, et emne, der fik opmærksomhed for sine lovende udsigter til at afbøde klimaændringer.

Samtalen drejede sig derefter om det presserende behov for at omstille skibsfartsindustrien til grønnere praksis og nødvendigheden af udvikling såsom grønne korridorer, skalerbare brændstofalternativer og øget energieffektivitet.  

Transport, øgede omkostninger og miljø

Et af spørgsmålene stilles til Bo Cerup-Simonsen, CEO for Maersk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, og advisory board medlem af Corc. Er det muligt at dekarbonisere skibsfarten?  

"Ja, det er teknisk muligt. Hvis vi ser på teknologier, der er tilgængelige i dag, eller som bliver tilgængelige inden for de næste fem år, kan vi sige, ja, vi kan dekarbonisere dybhavsskibsfarten med nye teknologier," sagde Bo Cerup-Simonsen.

”Hvis man ser på dette gennem lovgivningsmæssige briller, ser man et ret komplekst landskab, for nu er man nødt til at få regeringer over hele verden til at tillade lagring af nye typer brændstof og få nye sikkerhedsprocedurer osv. Så der er et kæmpe stykke arbejde at gøre på den lovgivningsmæssige side,« sagde Bo Cerup-Simonsen.

”Og endelig skal det også give mening på den kommercielle og finansielle side. Og her er sagen, at disse nye løsninger vil være dyrere end den fossile brændstofløsning. Det er der ingen tvivl om.”  

Og flere af udfordringerne er de samme, uanset om transporten foregår til vands eller til lands.

”Transportomkostningerne vil stige med 20-40 procent, måske endnu mere i nogle tilfælde. Og hvis man ser isoleret på det og siger, at dette nu er i konkurrence med den fossile brændstofløsning, vil der på de fleste markeder ikke være nogen vilje til at betale, hvad det koster nu. Sådan er det bare,« sagde Bo Cerup-Simonsen og fulgte op med et konkret eksempel.  

”For eksempel, hvis du køber et elektrisk køretøj i dag, og prisen på dette køretøj er $ 100,000, skal du bruge omkring $ 1,000 ekstra for at gøre det dekarboniseret som et produkt. Men vi kan ikke mobilisere den forsyningskæde, så du kan ikke markere en boks og betale ekstra $ 1,000 og få et dekarboniseret produkt.”

Og det er en del af den udfordring, vi skal løse. 

Forummet sluttede med fokus på social accept af kulstofteknologier, et aspekt, der understregede dets afgørende rolle i en vellykket gennemførelse af sådanne innovationer.

Moderatoren, Nynne Bjerre Christensen, ledede foredragene, mens Anna Munck Laybourns grafiske facilitering tilføjede et visuelt lag til udvekslingen af ideer. Dette gjorde forummet både informativt, men også visuelt virkningsfuldt, fortæller Agnes Levander fra GSGroup.   

”Det er vigtigt for GSGroup at være en del af disse diskussioner blot for at vide, hvad der er overskrifterne lokalt, nationalt og globalt. På den måde kan vi blive klogere på, hvilke forventninger der stilles, og hvordan vi kan levere det bedste tilbud til vores kunder både i dag og i de kommende år," siger Agnes Levander.

*Carbon Forum er et forum, der gentages årligt, og som henvender sig til centrale personer, herunder politikere, industriledere, embedsmænd, forskere, mediefolk, forskellige organisationer og andre beslutningstagere. Det er et vigtigt knudepunkt for indgående drøftelser om synergierne mellem tekniske, økonomiske og socioøkonomiske aspekter af den økologiske omstilling. Forummet fremhæver vores udfordringer og skitserer nødvendigheden af at udvikle og implementere holistiske strategier og løsninger for en grønnere fremtid.