Til innholdet

Transport- og logistiksektoren sætter strenge klimakrav til egen branche

Teknologien gør det muligt at reducere udslippene og samtidig sikre økonomisk vækst

Blækket er størknet. Ord som det grønne skifte og klima har for længst slået rod, også i transportsektoren. Flere af de store virksomheder i branchen har som mål at reducere sit CO2-udslip i løbet af få år, og det er høje forventninger, de lægger for dagen.

Flere velkendte aktører ønsker at reducere sit udslip med 30% og helt op til 90% i løbet af de nærmeste år. At virksomheder tør satse på miljøet lægger et pres på branchen som helhed, siger administrerende direktør i GSGroup Espen Ranvik.

- Vi oplever at kunderne er meget optaget af, at gøre det godt, ikke kun for egen vindings skyld, men også for klimaets, siger Ranvik

Lang køretid giver vigtig viden

Siden starten af 90erne har GSGroup arbejdet med at udvikle løsninger, der skal effektivisere og optimere driften. Produkterne består af flådestyring, mobil ordrehåndtering, sporings- og genfindingstjenester samt kørebog. I takt med, at klima og miljø er sat på dagsordenen, er produkterne også blevet tilpasset det nye marked. Ranvik fortæller, at tæt på 30 år i branchen samt et tæt samarbejde med kunderne har givet selskabet en værdifuld indsigt, og at det giver mulighed for at navigere og tilpasse produkterne.

 - Vores produkter giver kunderne overblik over forbrug gennem blandt andet kilometer- og CO2-rapportering. Med disse værktøjer kan du måle ændringer samt planlægge og iværksætte tiltag baseret på klare og tydelige tal. Vi ser, at disse værktøjer for mange er med til, at de kommer i gang med at reducere deres totale udslip.

Ranvik mener, at det netop ofte er dét at komme igang, der er det krævende, for selv om der skrives meget om klima og miljø, kan det være svært at vide, hvad den enkelte virksomhed kan gøre.

 - Det er let at sætte sig nogle mål, men at følge op, evaluere og dokumentere kræver en del af virksomhederne. Vi oplever, at ønsket om en ændring i højeste grad er til stede, og med vores produkter samt fortsatte tætte dialog med vores kunder, håber vi at kunne være en bidragsyder nu og i fremtiden.

 - Vi har alle et ansvar for at skabe en bevidsthed om temaet, siger Ranvik, der mener at alle kan være med til at gøre en forskel.