Til innholdet

GSGroup med en vækst på 18 %

Tallene fra første halvår 2017 viser en vækst på 14, 9 MNOK eller 18 % sammenlignet med samme periode året før.

Konsoliderede nettoindtægter i H1 2017 udgjorde MNOK 95,0 sammenlignet med MNOK 80,1 i H1 2016 svarende til en vækst på MNOK 14,9 (18,1 %).
EBITDA for H1 udgjorde MNOK 13,3 (14,0 %) sammenlignet med MNOK 9,5 (11,9 %) for den samme periode i 2016.
Resultat før skat udgjorde MNOK 6,5 sammenlignet med MNOK 2,8 i H1 2016.