Til innholdet

Dit komplette leksikon inden for IoT (Internet of Things)

Vi har samlet alle ord og forkortelser (inden for IoT), som du måske får brug for.

 


Velkommen til Internet of Things (IoT) leksikonet!

Denne ressource er designet til at være din omfattende guide til terminologien og forkortelserne, der er centrale for IoT-landskabet.

Internet of Things revolutionerer, hvordan vi interagerer med teknologi og data ved at skabe en verden, hvor enheder, sensorer og systemer er sammenkoblet og kan kommunikere med hinanden over netværk.

I dette leksikon vil du finde forklaringer og definitioner af grundlæggende begreber inden for IoT.

Desuden vil almindelige forkortelser og akronymer, der anvendes inden for IoT, blive forklaret for at lette din forståelse af det tekniske sprog.

Uanset om du er nybegynder inden for IoT eller en erfaren professionel, er dette leksikon designet til at være en nyttig ressource for dig.
Leksikon i alfabetisk orden

6LoWPAN: Forkortelse for "IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks". Det er en netværksprotokol til at sende IPv6-pakker over trådløse netværk med lav strømforbrug, normalt anvendt inden for IoT.

Advanced Encryption Standard (AES): En af de mest anvendte symmetriske krypteringsalgoritmer, der bruges til at beskytte data inden for IoT-systemer.

AI (Artificial Intelligence): Computeralgoritmer og teknikker, der gør det muligt for maskiner at udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens, såsom maskinlæring og dyb læring.

Aktuator: Komponenter i et elektronisk objekt, der omdanner elektriske signaler til output som lyd, bevægelse eller andre funktioner. De er modsætninger til sensorer.
API (Application Programming Interface): En grænseflade, der tillader forskellige programmer og systemer at kommunikere og interagere med hinanden.

APN (Access Point Name): En APN identificerer forbindelsespunktet til en gateway mellem mobilnetværket og internettet, hvilket giver mobile enheder mulighed for at oprette forbindelse til internettet via mobilnetværket.

Backhaul: Et netværkssegment, der forbinder mindre netværk eller enheder til et centralt punkt eller kernenetværk.

Beacons: Beacons er små Bluetooth-sendere, der er placeret rundt omkring for at give brugere information eller reklamer tilpasset deres placering.

Big Data: Store og komplekse datasæt, der kan analyseres for at få indsigt og forbedre beslutninger inden for IoT og andre områder.

BLE (Bluetooth Low Energy): En energieffektiv variant af Bluetooth-teknologien, der anvendes til at forbinde IoT-enheder som f.eks. wearables og smart home enheder til mobiltelefoner og andre enheder.

Botnet: Et netværk af forbundne maskiner eller objekter, der er kapret til andre formål, normalt af hackere for at udføre handlinger som f.eks. at sende spam-e-mails eller overbelaste andre netværk.
Brandvæg: En brandvæg er en barriere, der beskytter et netværk mod uønsket trafik.

Cloud Computing: Levering af databehandling og netværksadgang via internettet ("skyen").

Cloud: Cloud, eller skyen, indebærer, at eksterne servere håndterer lagring og behandling af data i stedet for at gøre det lokalt på enheden.

Connected car: Et køretøj, der er forbundet til internettet og ofte har sit eget lokale netværk for at levere funktioner som underholdningssystemer og navigation.

DoS (Denial of Service) /DDos (Distributed Denial of Service): DoS- og DDoS-angreb er typer af angreb, der har til formål at lamme et system ved at overbelaste det med trafik.

E-helse: E-helse er sundhedspleje, der gør brug af elektroniske og digitale løsninger, hvilket med IoT inkluderer automatisk delte patientjournaler og sygdomsovervågende wearables.
Edge Computing: Behandling af data tæt på kilden i stedet for at sende alle data til skyen, hvilket reducerer latenstid og behovet for båndbredde.

Embedded Software: Software, der er indlejret i en hardwareenhed og styrer dens funktioner, normalt inden for IoT-enheder.

eUICC (Embedded Universal Integrated Circuit Card): En ny type integreret SIM-kort, der gør det muligt at skifte mobiloperatør uden at skulle skifte SIM-kortet fysisk.

Firmware Over-the-Air (FOTA): En teknik, der muliggør trådløs opdatering af enhedens firmware eller indbyggede software, hvilket reducerer behovet for fysisk geninstallation af opdateringer.

Gateway: En enhed, der fungerer som en bro mellem IoT-enheder og skyen og muliggør kommunikation mellem enheder og fjernservere eller andre enheder.

General Packet Radio Service (GPRS): En mobiltelefonteknologi, der tillader dataoverførsel over mobilnetværk, ofte brugt til IoT-enheder, der kræver mobilforbindelse.

Hacking: At udnytte svagheder i digitale systemer for at opnå uautoriseret adgang.
IAM (Identity & Access Management): En samling af værktøjer og rutiner for at sikre, at kun autoriserede brugere får adgang til et netværk.

Industrial IoT (IIoT): Anvendelse af IoT-teknologi inden for industrielle miljøer for at overvåge og styre maskiner, processer og systemer.

Industrial, Scientific, and Medical (ISM) Band: Frekvensbånd reserveret til ikke-licenseret brug, ofte brugt til trådløse kommunikationsprotokoller inden for IoT.

Interface (API): Programmeringsgrænseflade for nemt at forbinde en software eller service til en anden.

IoT (Internet of Things): Netværk af fysiske enheder, der er udstyret med sensorer, software og andre teknologier til at indsamle og udveksle data over internettet.
IoT-platform: En softwareplatform, der leverer værktøjer og tjenester til at udvikle, forbinde og administrere IoT-enheder og applikationer.

Kapacitet: Udtryk for mængden af brugere og objekter, som et netværk kan håndtere.

Kryptering: Kryptering er en måde at beskytte data på ved at omdanne det til et ulæseligt sprog, der kræver en nøgle for at gendanne det til dets oprindelige tilstand.

LAN (Local Area Network): Et geografisk begrænset netværk, normalt inden for en bygning.

Link Budget: Beregning af den samlede tab af signalstyrke i et kommunikationssystem, der bruges til at vurdere præstationen og dækningen inden for IoT-netværk.

LoRa-protokol (LoRaWAN): En trådløs kommunikationsprotokol, der bruges til langdistancekommunikation med lavt strømforbrug inden for IoT.

Low-Power Wide Area (LPWA): Trådløse netværksteknologier designet til at muliggøre lang rækkevidde og lavt strømforbrug for IoT-enheder, eksempler inkluderer LoRaWAN og NB-IoT.
Low-Power Wireless Sensor Network: Trådløst sensornetværk designet til at fungere med lav strømforbrug og ofte brugt inden for IoT til at indsamle data fra miljøet.

LPWAN (Low-Power Wide-Area Network): Trådløse netværk designet til at overføre data over lange afstande med lavt strømforbrug, f.eks. LoRaWAN, NB-IoT.

LTE-M: Forkortelse for "Long-Term Evolution for Machines". Det er en variant af LTE-standarden, der er optimeret til IoT-enheder og lavt strømforbrug.

M2M (Machine-to-Machine): Kommunikation mellem enheder uden direkte menneskelig indblanding, hvor enheder kommunikerer direkte med hinanden for at udføre opgaver.

Malware (Malicious software): Et fællesnavn for al software, der bevidst har til formål at ødelægge eller udnytte.
Managed Connectivity: Managed connectivity er løsninger, der muliggør overvågning, kontrol og selvbetjening af kommunikationen i IoT-løsninger.

Media Access Control (MAC): Protokol lag, der håndterer adgang til delt mediekapacitet i et netværk, herunder tildeling af båndbredde og håndtering af kollisioner.

Mesh: En netværksvariant, hvor hvert punkt er forbundet med hinanden, hvilket gør det til et mere sikkert, men dyrere alternativ end traditionelle netværk.

MNO (Mobile Network Operator): En mobiloperatør, der ejer og kontrollerer alle nødvendige elementer for at levere mobiltelefontjenester.

Mote: En lille enhed med sensorer og trådløs kommunikation, der bruges til at overvåge og indsamle data inden for IoT-applikationer.

Near-Field Communication (NFC): En trådløs kommunikationsteknologi, der muliggør dataoverførsel på kort afstand, ofte brugt til kontaktløs betaling og identifikation.

OpenVPN: Gratis software til oprettelse af private virtuelle netværk (VPN).
OTA (Over-the-Air): Opdatering af software og firmware på IoT-enheder via trådløs overførsel over internettet.

PKI (Public Key Infrastructure): System til at sikre sikker overførsel af information gennem asymmetrisk kryptering.

Protokol: Regler og standarder, der styrer kommunikationen mellem enheder inden for et IoT-netværk, f.eks. MQTT, COAP, HTTP.

Radiofrekvens (RF): Elektromagnetiske bølger inden for frekvensområdet, der bruges til trådløs kommunikation, herunder IoT-netværk.

Repeater: En enhed, der forstærker og genudsender signaler inden for et netværk, hvilket udvider dets dækning og rækkevidde.

RF Geolocation: Brug af radiofrekvenssignaler til at bestemme den geografiske position for en enhed eller bruger, normalt anvendes det inden for IoT til sporing og stedbaserede tjenester.
RFID (Radio-Frequency Identification): En teknik, der bruger radiobølger til at identificere og spore objekter udstyret med RFID-tags.

Sensorer: Enheder, der måler fysiske eller kemiske egenskaber og omdanner dem til elektriske signaler, der kan læses af andre enheder.

Smart Meter: En digital måler, der måler og rapporterer energiforbrug i realtid, normalt anvendes det inden for smart-elnet til at optimere energistyring og effektivitet.

Software-Defined Network (SDN): Et netværk, hvor styringen af netværksudstyr er adskilt fra den underliggende hardware og defineret gennem software, hvilket muliggør enklere håndtering og konfiguration, hvilket er nyttigt inden for IoT.

Structure Attenuation: Tab af signalstyrke på grund af forhindringer eller materialer i omgivelserne, hvilket kan påvirke præstation og dækning inden for trådløse IoT-netværk.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP): En opsætning af kommunikationsprotokoller, der bruges til at muliggøre kommunikation og dataoverførsel over internettet og andre netværk.
Totrinsverifikation: En sikkerhedsforanstaltning, der involverer to trin for at øge sikkerheden ved login eller adgang til følsomme data.

Ultra-Wide Band (UWB): En trådløs teknologi, der bruger frekvensbåndbredde til præcis positionering og højhastighedsdataoverførsel inden for IoT og andre anvendelser.

VPN (Virtuelt Privat Netværk): En lukket krypteret forbindelse (kaldet tunnel) på internettet. For at få adgang skal du gennemgå en autentificeringsproces.

WAN (Wide-Area Network): Netværk, der strækker sig over et større geografisk område, som f.eks. internettet.

Wearables: Teknologi, der bruges på eller bæres af brugeren, såsom aktivitetsmålere eller sundhedssensorer.

ZigBee/Z-Wave: Trådløse kommunikationsprotokoller, der bruges til at forbinde og styre smart home enheder inden for IoT, såsom lamper, termostater og låse.
Tak!

Vi håber, at vores samling af termer og forkortelser har hjulpet dig til at navigere gennem den komplekse verden af IoT.

Hvis du eller din virksomhed har brug for hjælp til at implementere IoT-løsninger eller har behov for rådgivning for at optimere din nuværende infrastruktur, så tøv ikke med at kontakte os!

Vi er her for at tilbyde skræddersyede løsninger og bidrage til at drive din virksomhed fremad - Smartere, Sikrere og Grønnere.

Vil du i kontakt med os?

Flådestyring, Personlig sikkerhed, Sporing & genfinding.


Høgevej 19, 6705 Esbjerg

Telefon: +45 76 13 44 44