Til innholdet

Flådestyring: Udlejning

alt

GSGroup tilbyder flådestyring til virksomheder, der beskæftiger sig med udlejning af biler, maskiner og trailere.

Fælles for de udlejningstyper er behovet for en klar oversigt over de enkelte elementers placering, håndtering af service, behov for datagrundlag til brug for afregning samt løsninger, der sikrer en sikker og professionel sporing og genfinding, såfremt en enhed bliver stjålet eller på anden måde bortkommer.

Derfor er en løsning fra GSGroup baseret på vores erfaring og kendskab til de forskellige brancher, vi leverer løsninger til.

 

vi leverer

 

> Flådestyring af maskiner, biler og trailere

> Timetæller og kilometertæller til brug for afregning og overholdelse af service-intervaller

> Sporing og genfinding

 

flådestyring

En flådestyringsløsning fra GSGroup giver et bedre overblik over flåden med henblik på optimering af udnyttelsesgrad og tidskorrekt vedligeholdelse. Det gælder både biler, trailere og maskiner.

Dette sikres dels ved et nøjagtigt visuelt overblik over samtlige køretøjer på et kort, og et opgør med den tidskrævende manuelle indsamling af flådedata erstattet med en intelligent, brugervenlig automatiseret løsning.

Med brug af geozoner, kan man planlægge logistik og samtidig se om man udnytter flåden eller maskinparken optimal, såfremt dele af flåden ikke har været ude for zonen i længere periode.

Med en af GSGroups flådestyringsløsninger kan de flådeansvarlige udnytte værdifulde flådestyringsdata til at opnå en række effektiviseringsgevinster på driften.

Specielt for billeasing eller udlejning af biler, er kommet et stadig stigende behov. Med de rigtige integrationer til  bilernes CAN bus kan den flådeansvarlige hente vigtige informationer hjem, der med den rigtige algoritme kan beregne kørselsadfærd og på den måde italesætte eller stoppe vanvidskørsel.

I forbindelse med udlejnings- eller leasingaftaler kan det være vigtigt at vide, hvor det udlejede befinder sig. Befinder det sig i Danmark eller i udlandet?

Flådestyringen åbner op for en række alarmer og notifikationer, hvis det udlejede befinder sig i områder eller lande, som ligger uden for det aftalte.

En løsning fra GSGroup giver øget forretningsindsigt, øget produktivitet, øget miljøbevidsthed og bedre dokumentation.

timetæller

Leasing- og udlejningsselskaber har et stigende behov for at erstatte manuelle rutiner med en fuldt automatiseret løsning som grundlag for aflæsning, afregning og fakturering

Ved hjælp af en timetæller hentes driftstid på maskiner, der sørger for planlægning af serviceintervaller og vedligeholdelse ved hjælp af vores servicemoduler. Samtidig vil timetæller danne grundlag for fakturering.

GSGroup arbejder sammen med maskinproducenterne med henblik på at hente informationer direkte fra maskinens CAN Bus. Dermed får vi relevante data om maskinens brug og forbrug.

På biler og trailere vil vi kunne udregne kørte km ud fra gps mileage, der ligeledes vil sørge for planlægning af serviceintervaller og vedligeholdelse ved hjælp af vores servicemoduler. Samtidig vil km stand danne grundlag for fakturering.

Med en GPS-sporingsløsning fra GSGroup, får du fuldt overblik over timetællere og/eller km stand på udlejning af biler, maskiner og trailere

Din virksomhed får en enkel måde at få fuld styr over kundernes forbrug, uanset om der er tale om biler, entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner eller trailere. Du får du præcise, troværdige data om timeforbrug og kørte km.

Det giver bedre dokumentation, og øger sikkerheden for at valide data ligger til grund for fakturering.

Har du spørgsmål?

Jacob Chr. Kassinger
Area Sales Manager, Denmark
Mobil: +45 2517 1945
jacob.chr.kassinger@gsgroup.dk