Til innholdet

Flådestyring: Transport & logistik

alt

Transport og logistikbranchen er præget af en hverdag, der stiller store krav til flådestyring. Overblik, realtime informationer, data fra lastbil og chauffør kan alt sammen kan være med til at danne grundlag for opgavestyring, monitorering af transporten og efterbehandling. Kort sagt: Optimal flådestyring.

 • Opgavestyring sikrer den rigtige enhed med den rigtige chauffør med den nødvendige restkøretid og de rette kompetencer til opgaven.
 • Monitorering af selve transporten sikrer, at opgaven løses inden for den aftalte tidsramme og under de vilkår – herunder korrekt temperatur – som er aftalt med kunden.
 • Beregning af tids- og brændstofforbrug til brug for efterkalkulation giver mulighed for at levere nødvendige rapporter til brug både internt og til kunder.

 

Det skaber overblik og giver de nødvendige flådestyrings-værktøjer til at kunne træffe de rigtige beslutninger. Det giver indsigt i forretningen og er fundamentet for en effektiv virksomhedsdrift.

Omdrejningspunktet i GSGroups flådestyringsløsninger til transport- og logistik-branchen er remote download af tachograf-filer, der sikrer, at virksomheden automatisk får det nødvendige overblik over de enkelte lastbiler og chaufførers køretid. Lige meget om man kører med pallegods, grus eller persontransport er det noget, alle vognmandsforretninger må forholde sig til.

flådestyring

Hos GSGroup betragter vi begrebet flådestyring som alle de elementer, virksomheden har brug for til at skabe overblik over flåden af lastbiler og trailere, både historisk og i realtid, i rapportform og visuelt på en flådestyringsplatform.

 

 

De vigtigste elementer i GSGroups flådestyringsløsninger er oplysninger om:

 • Historiske GPS-positionsdata i form af rapporter og spor på kort
 • GPS-positionsdata i realtid, visualiseret på flådestyringsplatform
 • Historiske og realtids-informationer om temperaturer og læsning af andre eksterne sensorer.
 • Opsætning af diverse alarmer
 • Automatisk download af tachograf-filer og visualisering af restkøretid på flådestyringsplatform
 • Mulighed for at opsætte Geo-fence og modtage notifikationer ved bevægelsen inden- og udenfor disse zoner.
 • Læsning af FMS-data, herunder brændstofforbrug
 • Tilslutning til kølemaskiner og dørkontakter
 • Overvågning af serviceintervaller for materiel

kørselsadfærd

God køreadfærd giver besparelser på flådedriften, minimerer risikoen for ulykker og skåner miljøet.

Flådestyring fra GSgroup hjælper med at opnå disse mål. Ved at læse lastbilens CAN Bus får flådeejeren vigtige informationer om kørslen og kørselsadfærden. Vi henter bl.a. informationer om skarpe sving, hårde nedbremsninger, hvor meget brændstof, der er brugt, hvor meget chaufføren har brugt fartpilot og tomgangskørsel.

Ved hjælp af en algoritme kan vi samtidig konkludere, hvorvidt bilen køres aggressivt eller fornuftigt.

Fornuftig kørsel er både driftsbesparende og skadesbegrænsende. Samtidig med at vi ikke slider lastbil og trailer unødigt.

Vores flådestyrings-løsning giver dig et visuelt overblik over resultaterne fra dataudtræk og analyser på køreadfærd. Det giver dig et klart overblik over hele din flådes køreadfærd på tværs af alle chauffører og alle lastbiler.

Ved at dele disse informationer med chaufførerne skabes en bevidsthed om, hvordan hver enkelt kan bidrage til optimering af flådedrift. Samtidig kan det påvirke adfærden hos chaufføren.

Et øget fokus på køreadfærd kan være starten på et anderledes samarbejde med chaufførerne. Og det kan samtidig sikre bedre vilkår hos forsikringsselskaberne.

tachograf løsninger

Lige meget om man kører med pallegods, grus eller persontransport er køre-hviletid noget, alle vognmandsforretninger må forholde sig til.

Risikoen for at dine chauffører overtræder køre- og hviletidsbestemmelserne er høj, og konsekvenserne er store.

GSGroup tilbyder løsningen Remote Download, som automatisk henter køre-hviletidsdata fra biler og chauffører. Tachografen kommunikerer med et korthotel i Esbjerg og sender data hjem til GSGroups server ved hjælp af en boks fra GSGroup i lastbilen. Derfra sendes de videre til analyse hos vores samarbejdspartnere.

Løsningen betyder, at vognmanden slipper for at tømme bilerne manuelt. Data fra både bil og chauffør bliver automatisk hentet - ud fra nogle fastlagte intervaller. Dermed sikres, at der altid er valide og tidskorrekte tachograf-data.

Når køretidsdata hentes, stiller vi disse informationer til rådighed på vores flådestyringsplatform. Dermed giver vi både chauffør og disponent et overblik over restkøretid for både dagen og måneden samt antal minutter til næste lovpligtige pause. Dette overblik er vigtig i forbindelse med opgavestyring, idet vi sikrer, at chaufføren kun får en opgave, der kan løses inden for restkøretiden.

temperatur-overvågning af køletransport

Det er en udfordring at sikre kølekæden under transport af fødevarer og medicin. Konsekvenserne af temperaturudsving under f.eks. lastning og losning kan være store, specielt hvis værdifulde transporter som f.eks. transport af medicin ender med destruktion.

Med en løsning fra GSGroup får du et let, fleksibelt og ubesværet temperaturovervågningssystem, der følger produktet i hele transportkæden – i realtid.

GSGroup måler og overvåger temperaturer ved hjælp af monterede temperaturfølere, der er godkendt til fødevare- og medicintransport. Desuden har vi mulighed for at integrere til de vigtigste kølemaskiners CAN Bus, hvorved vi kan måle set points, den faktiske temperatur og modtage specifikke fejlkoder fra kølemaskinen.

Vores løsning måler temperaturen i faste intervaller og registrerer selv små afvigelser fra de foruddefinerede set points og sender alarmer direkte til chauffør og disponent.

Du får let og overskuelig adgang til historiske data, så du kan tjekke en bestemt dato og dokumentere temperaturen under hele køletransporten.

I samarbejde med den enkelte virksomhed sammensætter vi løsninger, der giver øget tryghed og sikkerhed og bedre dokumentation.

sikkerhedsløsninger for chauffører

At føle sig tryg ved udførelsen af sit arbejde bør være en menneskeret. Chauffører arbejder stort set altid alene. Og kan derfor ofte komme ud for situationer, hvor de kan blive udsat for overfald, føle sig utrygge eller komme ud for uheld ved af- og pålæsning.

Derfor har GSGroup udviklet avancerede sporingsløsninger med indbyggede alarmer, udviklet til at øge den personlig sikkerhed, så medarbejderen kan føle sig tryg.

Alle vores løsninger er fleksible og vil derfor kunne tilpasses den enkeltes særlige behov.

Løsningerne omfatter både alarmtryk i førerhus, remote via alarmtryk i nøglering, der kan aktiveres uden for lastbilen, og ved af- og pålæsning af varer. De indeholder også separate sporingsenheder, som kan sættes op til alarmcentraler både internt og eksternt.

integration til tredjepartsudstyr

 GSGroup forstår behovet for og vigtigheden af at kunne integrere til tredjepartsudstyr. Og dermed både hente og sende data til andre.

Ved at samarbejde med andre løsningsudbydere og genbruge data, hvor GSGroups kerneydelser udgør et vigtigt element, sikrer vi de bedste løsninger for vores kunder.

Digitalisering handler om at udnytte de teknologiske muligheder og arbejde smart ved at genbruge de data, som GSGroup i forvejen henter i andre relationer.

Eksempler på integration: 

 • Integration til kølemaskiner og dørlåse
 • Integration til ruteoptimerings-udbydere
 • Integration til lønsystemer
 • Integration til ordredisponeringsløsninger
 • Integration til ERP-systemer/faktureringssystemer

Integration en naturlig del, når man indgår et samarbejde med GSGroup.

Automatisk download af køre/hviletidsdata hos Kristian Rytter Transport

Læs mere

Tidligere patruljebetjent gør vognmændene lidt smartere

Læs mere

Slut med manuel tømning af chauffør-kort og tachografer hos TLDK

Læs mere

Har du spørgsmål?

David Hansen
Area Sales Manager, Denmark
Mobil: +45 9282 0022
david.hansen@gsgroup.dk