Til innholdet

Flådestyring: Kommuner & Regioner

alt

Kommuner og regioner oplever stigende behov for løsninger inden for den samlede forvaltning, der kan samkøres og styres af én eller meget få leverandører.

Uanset om målet er optimering og udnyttelse af kommunale køretøjer og bilflåder eller det handler om, hvordan ressourcer kan udnyttes bedre og mere klimavenligt – og hvordan fremtidige investeringer kan støtte op om den grønne opstilling - så vil en aftale med GSGroup sikre at disse mål opnås.

 

Med en løsning fra GSGroup får den enkelte kommune eller region mulighed for at skabe målbare forbedringer i sin forvaltning, uanset om det drejer sig om flåde, materiel, personlig sikkerhed eller dokumentation for udført arbejde.

GSGroups løsninger bidrager således til at effektivisere kommunens eller regionens drift, udnytte ressourcer bedre, yde en bedre service til borgerne – alt sammen med positiv indvirkning på økonomien.

alt

vi leverer

  • flådestyring af bilflåde
  • bookingsystem for bilflåde
  • flådestyring af maskiner
  • personlig sikkerhed
  • sporing og genfinding

Flådestyring

En flådestyringsløsning fra GSGroup giver den flådeansvarlige i kommunen et bedre overblik over flåden med henblik på optimering af drift og vedligeholdelse.

Dette sikres dels ved et nøjagtigt visuelt overblik over kommunens køretøjer på et kort, og et opgør med den tidskrævende manuelle indsamling af flådedata erstattet med en intelligent, brugervenlig automatiseret løsning

Kommunerne er nogle af de helt store spillere indenfor den grønne omstilling. Der er et stort potentiale for reduktion af CO2 i forbindelse med kommunens drift af busser, varevogne, lastbiler, maskiner, brændstofforbrug, mm. 

Det vil en flådestyringsløsning fra GSGroup hjælpe din kommune eller region til.

 

 

Med en af vores flådestyringsløsninger kan de flådeansvarlige udnytte værdifulde flådestyringsdata til at opnå en række effektiviseringgevinster på driften af køretøjer og samtidig reducere kommunens CO2-emission.

GSGroups skræddersyede flådestyringsløsninger leverer nøjagtige data, der giver et fuld overblik over drift og vedligeholdelse af din flåde.

Det giver øget forretningsindsigt, øget produktivitet, øget miljøbevidsthed og bedre dokumentation.

bookingsystem for bilflåde

Som en integreret del af vores flådestyringsløsninger, tilbyder vi sammen med en samarbejdspartner et bookingsystem, hvor medarbejderne kan booke biler i kommunens bilflåde. Det giver den enkelte medarbejder mulighed for at booke den rigtige bil med det rigtige antal kilometer og dermed undgå ‘overkørte’ kilometer?

Med GSGroups løsning får den enkelte kommune eller region automatisk styr på booking af biler. Det gør det nemt at holde styr på, hvem der kører hvad, hvornår og hvorhen i kommunens biler.

Systemet sikrer samtidig, at ansatte i kommunen eller regionen får den rigtige bil med det rigtige kilometerantal i forhold til leasingaftaler.

Kørslen kan samtidig fordeles imellem afdelinger i forhold til den enkelte afdelings brug af biler, hvorved der skabes overblik over den korrekte omkostningsfordeling.

flådestyring af maskiner 

Det administrative arbejde i forbindelse med vedligeholdelse af materiel kræver mere og mere af den enkelte kommune. Det er vigtigt, at kommunens materiel altid kommer til serviceeftersyn i rette tid.

Med GSGroups flådestyring, timetæller og planlægningsværktøj får logistikplanlæggere og medarbejdere en arbejdsdag med meget færre arbejdsstop, færre arbejdsulykker pga. dårligt vedligehold materiel og værktøj og mindre svind. Det giver et bedre arbejdsmiljø med færre ærgrelser og større arbejdsglæde.

En flådestyringsløsning fra GSGroup giver en effektiv servicekoordinering og en optimal plan for vedligeholdelse. Og når tidspunktet for service nærmer sig for den enkelt enhed, får rette vedkommende automatisk en påmindelse.

Overblik over maskinernes position - og logistikken omkring udnyttelse af flåden - er særdeles vigtig. Dermed undgår kommunen unødvendig spildtid og afbrydelser i arbejdet, fordi værktøj og materiel altid kan findes på den forventede lokation.

Det reducerer driftsomkostninger og spild og øger produktiviteten.

 

 

Personlig sikkerhed

At føle sig tryg på arbejde bør være en menneskeret. Medarbejdere på bosteder eller i hjemmeplejen er særligt udsatte for vold eller trusler om vold og føler sig ofte utrygge.

Antallet af medarbejdere, der arbejder alene, er stigende – en tendens vi ser på tværs af alle afdelinger i kommunerne. Det betyder at ’lone workers’ inden for arbejdsområder, der er særlig udsat for vold og trusler om vold, også er stigende.

Med GSGroups avancerede sporingsløsninger med indbyggede alarmer, udviklet til at øge den personlig sikkerhed, øger vi medarbejdernes tryghed.

hjemmehjælpere 

Hjemmeplejere føler sig utrygge, når de kører alene rundt til borgerne om natten. Vagter oplever vold og trusler om vold. Og kontrollører føler sig indimellem truet, når de udfører deres job.

Det er udfordringer, som en personlig sporingsenhed med indbygget alarm fra GSGroup kan afhjælpe.

I vores sporingsløsninger indgår en lille avanceret, højfølsom gps-sporingsenhed, der lokaliserer med meget stor præcision, helt ned til få meters nøjagtighed.

Ved overfald, overhængende fare og akut behov for hjælp kommer man med en GPS-sporingsløsning fra GSGroup hurtigt i kontakt med udvalgte kolleger og ledere, der kan hjælpe.

I vores løsning indgår forud-valgte telefonnumre til f.eks. alarmcentral og kollegaer, indstillet via web-kontrolpanel. 

Det giver tryghed og sikkerhed i jobsituationen.

socialarbejdere

Social- og sundhedsarbejdere nævnes ofte som et eksempel på en faggruppe, der udsættes for vold, trusler om vold og aggression.

Med en personlig GPS-sporingsløsning kan den ansatte i psykiatrien, pædagogen og andre grupper inden for sundheds- og socialarbejdet føle sig trygge i hverdagen.

Løsningen kan være en personlig sporingsenhed, som med en enkelt betjening sender et alarmkald til ansvarlige kollegaer og ledelse. Den kan også kobles op mod en alarmcentral med lydløs alarmering, alarmering med vibration m.m.

Den personlige GPS-enhed er meget let at betjene og så fleksibel, at den altid vil kunne tilpasses brugerens særlige behov.

Med en personlig GPS-enhed øges tryghed og sikkerhed for medarbejderne, og der kan opsamles dokumentation om hændelsesforløb, som kan indgå i det forebyggende arbejde inden for det pågældende område.