Til innholdet

Eltel

alt

Søger efter bedre kundeservice

Indenlandsk løsning var et plus: Eltel stiftede bekendtskab med Paikannin.com-servicens forskellige alternativer ved pilotprøver og var overbevist om systemets omfang og funktionalitet samt referencer. Takket være disse viste valget af systemleverandør sig at være ret smertefrit. Lokal beliggenhed havde også en positiv påvirkning – den gør det nemmere at binde sig til et langsigtet samarbejde. Paikannin.com-servicen er fleksibelt integreret med Eltels egne, interne IT-systemer. Ibrugtagningen af GPS-systemet muliggjorde for eksempel benyttelsen af et nyt arbejdsstyresystem. Formålet var omkostningseffektivitet og miljøhensyn: når arbejdsstyringen er forbedret, falder forgæves kørte kilometer med deres CO2 udslip også væk. Et flydende og fleksibelt samarbejde har gjort det muligt også at udvikle nye funktioner og rapporter, mens Eltels egen virksomhed udvikles (Eltel Networks Oy).