Til innholdet

Caverion

alt

Med henblik på gennemførelse af de strategiske målsætninger er også effektiviseret styring af produktionskøretøjer taget ind som en del af Caverions daglige forretningsføring. Til opfølgning af køretøjernes nytteanvendelse tilbyder GSGroup Finland Oy Caverion systemerne og en stærk knowhow. Dermed bliver også overførsel af vigtige data fra køretøjerne til udnyttelse i virksomheden mulig.