Til innholdet

Økonomichef

Skal du i dit næste job være den forretningsorienterede økonomichef, der som sparringspartner for ledelsen bidrager aktivt til at sende virksomheden i den rigtige retning? Hvis din værktøjskasse bl.a. rummer økonomistyring og controlling i en lignenede funktion, vil vi rigtig gerne i kontakt med dig.

Du tager fat på alle niveauer og trives godt i et uformelt muljø

Som økonomichef får du en absolut fremtrædende rolle i virksomheden, da du refererer direkte til den administrerende direktør og ligeledes har tæt samarbejde med vores CFO i moderselskabet GSGroup i Norge.
Dine væsentligste ansvarsområder ligger inden for økonomi, regnskab, budgettering og controlling. En af dine vigtige opgaver bliver at sikre, at regnskaber udarbejdes efter gældende lovgivning, afleveres rettidigt og i høj kvalitet. Du bliver den forretningsorienterede økonomichef, der er med til at optimere og styrke de interne processer med henblik på optimering og øget indtjening.

Forretningsorienteret sparringspartner med styr på regnskab, budget mm

Du har en videregående regnskabsmæssig uddannelse på HD(R)- niveau og har oparbejdet god erfaring med regnskabsudarbejdelse, budgetter, skat, momsrapportering og likviditetsstyring. Du har ambitioner på egne vegne og ønsker måske nu at få mere ansvar og et større perspektiv på dine opgaver. Du er i dag i en lignenede stilling, men kan også sidde som revisor hos kunder, og har nu lyst til at kommer over på den anden side af bordet og få fingrene ned i ledelsessparring og strategi. Det er naturligt for dig at tage de praktiske arbejdshandsker på, når der er behov for det.
Du skal være klædt på til at påtage dig rollen som sparringspartner for den administrerende direktør og vores CFO i moderselskabet i Norge, som motiveres af udfordringer og vækst og i langt mindre grad af administration. Det stiller store krav til, at du er proaktiv og robust og tager initiativ og får tingene til at ske. Dine analytiske evner ligger i top, og du har let ved at gennemskue komplekse problemstillinger.

Vi har, sammen med resten af GSGroup for nylig indført nyt ERP og CRM system, og videreudviklingen i brugen af løsningen er en vigtig opgave, både i forhold til at arbejde effektivt men også for at sikre et godt og solidt beslutningsgrundlag for vore fremtidige vækststrategier. Du vil, sammen med finansafdelingen i det norske moderselskab, blive en af nøglepersonerne i denne videreudvikling, så det er vigtigt at du er nysgerrig på systemer og optimering af arbejdsprocesser.

GSGroup er ledende europæisk leverandør af tjenester og systemer for mobile dataløsninger.

Til vores kontor i Esbjerg søger vi nu en ny kollega. En kollega, som med sit engagement og viden kan tilføre organisationen værdi, og som vil bidrage til, at vi som et team fortsat kan levere det bedste produkt på markedet.