Til innholdet

Forklar dine medarbejdere, hvorfor de skal være digitale

Selv om byggebranchen er i digital forvandling, går omstillingen ikke så hurtigt som i andre brancher. Rapporten Byggeriets Digitale Barometer 2020 konkluderer, at branchens største barriere er manglende digitale kompetencer og kultur. Derfor skal medarbejderne – både i marken og på kontoret – inddrages, for at digitaliseringen lykkes.

Når det handler om digital parathed og omstilling ligger bygge- og anlægsbranchen i bund. Teknologisk Institut tog i 2018 den digitale puls på entreprenører og håndværkere. Her oplyste kun 32 procent af de adspurgte, at de arbejdede med mindst én digital teknologi.

Det ærgrer Thomas Lind fra VVS-firmaet Mogens Lind & Sønner. Han mener, at branchen er chanceløs uden systemer, der effektiviserer og digitaliserer hverdagen.

"Jeg er selv vokset op i en digital verden, men jeg har ikke været god nok til at se værdien af den. Det er alfa og omega for vores branche, at vi er digitale i vores møde med kunderne," siger Thomas Lind, der har udskiftet papir og blyant med smartphone og pc. Han og hans svende bruger i dag planlægningsværktøjet Smartday, som giver mulighed for at oprette tilbud, registrere nye ordrer, føre timeregnskab, dokumentere, lægge materialer på og gøre klar til fakturering ved hjælp af telefonen.

"Først og fremmest er cashflow vigtig for en virksomhed: At der kommer en kontinuerlig strøm af penge ind på kontoen og ikke kun ud af den. Det er vigtigt for en virksomhed, at fakturaer bliver sendt og betalt til tiden, og at grundlaget er korrekt. Vi kan fakturere samme dag, som opgaven er færdig: At fakturaen bliver sendt hurtigt ud, og at der foreligger en god og grundig dokumentation for udført arbejde, er en fordel for både kunde og virksomhed," siger han.

To typer digitale håndværkere

Frank Andersen fra virksomheden GSGroup, der blandt andet har udviklet de digitale planlægningsværktøjer Smartday og Handyman, oplever en digital parathed hos entreprenører og håndværkere.

"Der er groft sagt to typer: Dem, der ønsker at udskifte papir og blyant med digitale værktøjer. Og så dem, der allerede har taget digitale værktøjer i brug og vil have mere ud af dem. Alle håndværkerne har udbytte af at måle effektiviteten for at skabe overskud. Med digitale værktøjer kan man se, hvad tiden bliver brugt til og hvor meget af den, der går med kørsel og andre aktiviteter, der ikke kan faktureres. Så det er nemt at optimere på produktivitet, kvalitet og leveringsevne. Samtidig ser vi en tendens til, at virksomhederne ønsker at flytte data og informationer et led længere ud til slutkunderne. Det kan være i form af kundeportaler, hvor kunderne kan foretage bookinger, se historik og lægge dokumenter og fotos ind på sagerne," fortæller Frank Andersen.

Undersøgelsen Byggeriet Digitale Barometer 2020 giver et bud på, hvorfor digitaliseringen går langsommere i byggebranchen end andre steder. Den konkluderer, at manglende digital kultur og manglende digitale kompetencer i virksomhederne er en barriere for digitalisering.

"I bund og grund kan man sige, at digitale ambitioner er fine, men hvis systemerne ikke bliver forankret i virksomheden blandt medarbejderne, vil det ikke lykkes. Og det gælder både store og små virksomheder," siger Frank Andersen.

Forklar det for svendene

Hos Sørby VVS & EL-Service er digitale planlægningsværktøjer en fast del af værktøjskassen. Svendene bruger alle Smartday som et vigtigt dagligt redskab. Ikke at de elskede det fra starten. Alt nyt er svært. Derfor samlede indehaveren, Kim Rohrberg, sine folk til en undervisningsdag, hvor der var morgenbrød og god stemning. Og en underviser fra GSGroup.

"Jeg kan anbefale at købe en god undervisning. Så kommer man rigtigt fra start. Det er vigtigt, at medarbejderne er indstillet på det for at få succes. Og man skal forklare sine medarbejdere, hvorfor man indfører systemet. I starten skal man sige til svendene: Det her er et stykke værktøj, der gør jeres hverdag nemmere," siger Kim Rohrberg.

Hvad vil du sige til en kollega, en VVS-mester, der overvejer at udskifte papir og blyant med et digitalt system?

"Jeg vil sige til ham, at hans hverdag vil blive nemmere: Han får styr på materialerne, han får styr på timerne. Og han kan se, hvornår svendene er færdige med opgaven. Man sparer masser af kontortid og spekulationer over, om folk nu får lavet tingene, får de skrevet stumperne ind? Alle de ting, der kan mangle, hvis man skal skrive det med blyant på papir. I dag skal alt, du laver, dokumenteres. Jeg laver kvalitetssikring på de anlæg, vi laver. Før i tiden lagde jeg selv billederne over i Word. I dag kommer billederne automatisk ind, og så er det bare at trykke på Send Rapport. Hvor jeg før brugte et kvarter på en rapport, tager det nu kun tre minutter. Det sparer tid og penge," siger Kim Rohrberg.

 

Relaterede nyheder